Opinie o Lazienkidlaciebie.pl na Opineo.pl

PROMOCJE

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU AQUAPLUS

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.lazienkidlaciebie.pl umożliwia dokonanie zakupów za pośrednictwem internetu.

2. Sklep lazienkidlaciebie.pl jest prowadzony przez firmę:

Firma Handlowo - Usługowa AQUAPLUS
Maria Nowicka
87-100 Toruń
ul. Kwitnącej Jabłoni 4
NIP: 879-179-17-39
REGON: 361717600

3. Adres do korespondencji:

F.H.U AQUAPLUS
Maria Nowicka
87-100 Toruń
ul. Kwitnącej Jabłoni 4
tel: +48 517 118 511, +48 502 351 533
email: lazienkidlaciebie@gmail.com

4. Niniejszy regulamin określa zakres oraz warunki świadczenia usług sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę.

5. Zakup w sklepie lazienkidlaciebie.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Procedura składania i realizacji zamówień

1. Osobą składającą zamówienie, zwaną dalej Kupującym, może być wyłącznie osoba prawna lub pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie lazienkidlaciebie.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.


3. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).


4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towaru prezentowanego na stronie sklepu internetowego bez wcześniejszego uprzedzenia i podania przyczyny.

5. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby stany magazynowe podane przy każdym z produktów pokrywały się z aktualnymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części zamówionego towaru, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego, a w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

6. W przypadku promocji lub wyprzedaży z którymi związana jest ograniczona liczba towaru, realizacja poszczególnych zamówień będzie realizowana wg kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do momentu wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży.

7. Umowa pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym zostaje zawarta z chwilą wysłania przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

8. Zamówienie można składać całą dobę  przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 15.00 będą realizowane następnego dnia roboczego. Zamówienia złożone w sobotę,  niedzielę oraz święta będą realizowane pierwszego następnego dnia roboczego.

9. Zamówienie w sklepie internetowym lazienkidlaciebie.pl można składać:

a) wykorzystując formularz zamówieniowy

b) wysyłając treść zamówienia drogą mailową na adres: lazienkidlaciebie@gmail.com

10. Kupujący korzystający z formularza zamówieniowego oraz posiadający założone podczas rejestracji konto będzie nazywany dalej "użytkownikiem zarejestrowanym".

11. Kupujący korzystający z formularza zamówieniowego bez wcześniejszej rejestracji(bez założonego konta), składający zamówienie drogą mailową lub telefoniczną będzie nazywany dalej "użytkownikiem niezarejestrowanym".

12. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym możliwe będzie potwierdzenie zamówienia.

13. W przypadku składania zamówienia drogą mailową (zwykły mail) lub poprzez kontakt telefoniczny Kupujący oprócz danych wymienionych w pkt. 12 powinien dokładnie określić zamawiane towary tj: kod produktu, nazwa produktu, jego cena, inne cechy umożliwiające jego poprawną weryfikację.

14. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowite lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma FHU AQUAPLUS Maria Nowicka zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego.


15. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący adres e-mail lub brak numeru telefonu kontaktowego) nie będą rozpatrywane.


16. Firma FHU AQUAPLUS Maria Nowicka  zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.

17. Zgodnie z ustawą konsumencką Kupujący będący konsumentem (zakup nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą) ma prawo bez podania przyczyny odstąpić od zawartej umowy kupna-sprzedaży w terminie 14 dni od momentu otrzymania towaru. Przed przystąpieniem do zwrotu należy pisemnie powiadomić Sprzedającego o chęci dokonania takiego zwrotu. Powiadomienie powinno być przesłane drogą mailową na adres: lazienkidlaciebie@gmail.com.

18. Zwrot towaru powinien nastąpić w przeciągu 14 dni licząc od dnia odstąpienia od umowy. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym (niezniszczonym) opakowaniu, nie będzie nosił żadnych śladów użytkowania lub uszkodzeń oraz będzie zawierał wszystkie elementy wchodzące w skład/komplet danego artykułu. W przypadku gdy towar nie będzie spełniał wyżej wymienionych wymogów zwrotu Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki lub obniżenia zwracanej kwoty.

19. Oprócz zwracanego towaru Kupujący powinien dołączyć dokument zakupu.

20. Koszt transportu zwracanego towaru pokrywa Kupujący.

21. Przyjęcie towaru przez Sprzedającego będzie skutkowało wystawieniem stosownej faktury korygującej i przesłanie jej listem poleconym do podpisu na adres Kupującego. Podpisana korekta faktury powinna zostać niezwłocznie odesłana na adres Sprzedającego.

22. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot należnej kwoty zostanie przekazany na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie od dnia otrzymania przez Sprzedającego zwracanego towaru. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

23. Dwukrotne nie podjęcie przesyłki przez Kupującego jest równoznaczne z tym że, sklep może odstąpić od umowy, a wypłacona kwota za transport może zostać zaliczona na poczet poniesionych przez sklep kosztów realizacji zamówienia.

24. Sklep nie ponosi odpowiedzialności w przypadku  nieprawidłowości popełnionych przez Kupującego podczas składania zamówienia.


25. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

III. Płatność


1. Formy płatności za zakupiony towar :

a) przelew na rachunek bankowy 67 1020 5011 0000 9202 0285 5062   (PKO BP)

b) przelewy24.pl

c) raty mBank

d) Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

e) przelew natychmiastowy


2. Firma FHU AQUAPLUS Maria Nowicka wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar.

IV. Dostawa


1. Zamówione towary dostarczane są wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Sprzedający wysyła towar za pośrednictwem firmy kurierskiej. Czas dostawy zależy od przewoźnika, rodzaju przesyłki, adresu Kupującego (Odbiorcy) i nie powinien przekroczyć 3 dni roboczych.

3. Termin wysyłki towaru podany jest szacunkowo i w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych do Sprzedającego może ulec wydłużeniu.

4. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5. Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany przez Sprzedającego o możliwym wydłużeniu terminu wysyłki odnoszącym się do złożonego zamówienia.

6. Kupujący zostanie powiadomiony przez Sprzedającego o wysyłce zamówionego towaru. Informacja zostanie przekazana drogą mailową lub telefonicznie.

7. Sprzedający nie ma wpływu na konkretną godzinę dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską. Możliwe jest jedynie zapisanie na liście przewozowym uwagi o pożądanej przez Kupującego godzinie dostawy, która będzie dla kuriera wyłącznie dodatkową niezobowiązującą informacją.

8. Pracownik firmy kurierskiej dostarczający zamówiony towar wyda go Kupującemu dopiero po podpisaniu listu przewozowego oraz przekazaniu należnej kwoty w przypadku wyboru płatności za pobraniem.

9. W momencie odbioru towaru Kupujący powinien w obecności kuriera sprawdzić stan towaru oraz jego zgodność z zamówieniem, w szczególności jeżeli zewnętrzne opakowania (zabezpieczenia) noszą ślady uszkodzeń.

10. W sytuacji kiedy kurier odmawia uczestnictwa przy sprawdzaniu przesyłki (np. z braku czasu), Kupujący ma obowiązek zawrzeć na egzemplarzu listu przewozowego dla kuriera stosowną adnotację o odmowie oraz zapis mówiący krótko o stanie rzeczywistym przesyłki, szczególnie jeżeli opakowanie zewnętrzne przesyłki budzi wątpliwości co do jakości zrealizowanej usługi kurierskiej. Należy również uświadomić kuriera, iż w przypadku stwierdzenia uszkodzeń/braków w towarze będzie on musiał przyjechać ponownie w celu spisania protokołu.

11. W przypadku wykrycia przez Kupującego uszkodzeń towaru lub braków ilościowych powiadomi on niezwłocznie firmę kurierską oraz Sprzedającego o zaistniałej sytuacji oraz w terminie 7 dni licząc od dnia odebrania przesyłki spisze stosowny protokół szkody/braków.

12. Protokół szkody/braków powinien zostać spisany przez Kupującego w sposób skrupulatny (dokładny), tak aby z jego treści jednoznacznie można było wywnioskować powstałą szkodę lub niezgodność ilościową.

13. Kupujący po spisaniu protokołu szkody/braków powinien zachować jego kopię i przesłać go Sprzedającemu w ramach reklamacji wykorzystując jedną z możliwych form:

a) adres mailowy (skan lub zdjęcie): lazienkidlaciebie@gmail.com

b) listem poleconym do siedziby Sprzedawcy: FHU AQUAPLUS Maria Nowicka, ul. Kwitnącej Jabłoni 4, 87-100 Toruń

14. Sprzedający zobowiązuje się rozpatrzenia przesłanego zgłoszenia najpóźniej do 2 dni roboczych licząc ten termin od następnego dnia roboczego po otrzymaniu przez Sprzedającego protokołu szkody/braków.

15. Sprzedający po pozytywnym zweryfikowaniu otrzymanego zgłoszenia poinformuje Kupującego o możliwych rozwiązaniach - każde zgłoszenie rozpatrywane jest indywidualnie. Sprzedający zobowiązuje się również ponieść wszelkie związane z tym koszty transportu.


16. Koszt dostawy widoczny jest zawsze w podsumowaniu każdego zamówienia i jest wiążący w momencie składania zamówienia.


17. Koszty dostawy nie obejmują wniesienia towaru do mieszkania/domu.


V. Gwarancja

1. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane w sklepie internetowym lazienkidlaciebie.pl są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera.

2. Każdemu Kupującemu (konsumentowi) przysługuje prawo do skorzystania z dwóch form gwarancji odnoszących się do nabytego towaru.

a) Gwarancja udzielana bezpośrednio przez naszą firmę FHU AQUAPLUS z siedzibą w Toruniu przy ulicy Kwitnącej Jabłoni 4 w ramach "niezgodności towaru z umową", gdzie szczegółowe zapisy zostały zawarte w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 141 poz. 1176 z późn. zm.). Okres gwarancji wynosi w tym przypadku 2 lata. Kupujący traci uprawnienia określone w art.8 ww. ustawy, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie.

b) Gwarancja wynikająca z zapisów karty gwarancyjnej, gdzie stroną określającą warunki gwarancji jest podmiot (producent, importer) wprowadzający produkt na dany rynek. Okres gwarancji jest zróżnicowany, ale nie powinien być krótszy niż 2 lata.

3. Okres gwarancji zaczyna swój bieg w momencie wystawienia rachunku przez Sprzedającego.


4. Rachunek dołączany do zakupionego towaru jest niezbędnym dokumentem wymaganym podczas korzystania z przysługującej gwarancji (bez względu na jej formę).


5. W przypadku gdy Kupującym jest firma obowiązują prawa rękojmi z okresem gwarancji 1 roku.

VI. Reklamacja

1. W momencie wystąpienia usterki w produkcie objętym okresem gwarancyjnym należy niezwłocznie powiadomić Sprzedającego mailowo lub telefonicznie.


2. Okres rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego  wynosi do 14 dni.

VII. Postanowienia końcowe

1. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie sklepu internetowego lazienkidlaciebie.pl , a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.


2. Zdjęcia towarów pochodzące ze stron producentów lub importerów mają charakter informacyjny i mogą nieznacznie odbiegać od stanu rzeczywistego.


3. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego lazienkidlaciebie.pl towary i nazwy są używane wyłącznie z celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

4. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym lazienkidlaciebie.pl jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę "FHU AQUAPLUS Maria Nowicka" danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami ).

5. Sprzedający informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu: skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres.

6. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Zelwerowicza 20; 53-676 Wrocław w celu wypełnienia ankiety wraz z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy “O ochronie danych osobowych” z dnia 29.08.1997 r.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 

Rekomendacje dostarcza Ceneo.pl
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl