Opinie o Lazienkidlaciebie.pl na Opineo.pl

Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy:

1. Zgodnie z ustawą konsumencką Kupujący będący konsumentem (zakup nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą) ma prawo bez podania przyczyny odstąpić od zawartej umowy kupna-sprzedaży w terminie 14 dni od momentu otrzymania towaru. Przed przystąpieniem do zwrotu należy pisemnie powiadomić Sprzedającego o chęci dokonania takiego zwrotu. Powiadomienie powinno być przesłane drogą mailową na adres: lazienkidlaciebie@gmail.com.

2. Zwrot towaru powinien nastąpić w przeciągu 14 dni licząc od dnia odstąpienia od umowy. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym (niezniszczonym) opakowaniu, nie będzie nosił żadnych śladów użytkowania lub uszkodzeń oraz będzie zawierał wszystkie elementy wchodzące w skład/komplet danego artykułu. W przypadku gdy towar nie będzie spełniał wyżej wymienionych wymogów zwrotu Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki lub obniżenia zwracanej kwoty.

3. Oprócz zwracanego towaru Kupujący powinien dołączyć dokument zakupu.

4. Koszt transportu zwracanego towaru pokrywa Kupujący.

5. Przyjęcie towaru przez Sprzedającego będzie skutkowało wystawieniem stosownej faktury korygującej i przesłanie jej listem poleconym do podpisu na adres Kupującego. Podpisana korekta faktury powinna zostać niezwłocznie odesłana na adres Sprzedającego.

6. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot należnej kwoty zostanie przekazany na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie od dnia otrzymania przez Sprzedającego zwracanego towaru. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

Reklamacje:

1. W momencie odbioru towaru Kupujący powinien w obecności kuriera sprawdzić stan towaru oraz jego zgodność z zamówieniem, w szczególności jeżeli zewnętrzne opakowania (zabezpieczenia) noszą ślady uszkodzeń.

2. W sytuacji kiedy kurier odmawia uczestnictwa przy sprawdzaniu przesyłki (np. z braku czasu), Kupujący ma obowiązek zawrzeć na egzemplarzu listu przewozowego dla kuriera stosowną adnotację o odmowie oraz zapis mówiący krótko o stanie rzeczywistym przesyłki, szczególnie jeżeli opakowanie zewnętrzne przesyłki budzi wątpliwości co do jakości zrealizowanej usługi kurierskiej. Należy również uświadomić kuriera, iż w przypadku stwierdzenia uszkodzeń/braków w towarze będzie on musiał przyjechać ponownie w celu spisania protokołu.

3. W przypadku wykrycia przez Kupującego uszkodzeń towaru lub braków ilościowych powiadomi on niezwłocznie firmę kurierską oraz Sprzedającego o zaistniałej sytuacji oraz w terminie 7 dni licząc od dnia odebrania przesyłki spisze stosowny protokół szkody/braków.

4. Protokół szkody/braków powinien zostać spisany przez Kupującego w sposób skrupulatny (dokładny), tak aby z jego treści jednoznacznie można było wywnioskować powstałą szkodę lub niezgodność ilościową.

5. Kupujący po spisaniu protokołu szkody/braków powinien zachować jego kopię i przesłać go Sprzedającemu w ramach reklamacji wykorzystując jedną z możliwych form:

a) adres mailowy (skan lub zdjęcie): lazienkidlaciebie@gmail.com

b) listem poleconym do siedziby Sprzedawcy: FHU AQUAPLUS Maria Nowicka, ul. Kwitnącej Jabłoni 4, 87-100 Toruń

6. Sprzedający zobowiązuje się rozpatrzenia przesłanego zgłoszenia najpóźniej do 2 dni roboczych licząc ten termin od następnego dnia roboczego po otrzymaniu przez Sprzedającego protokołu szkody/braków.

7. Sprzedający po pozytywnym zweryfikowaniu otrzymanego zgłoszenia poinformuje Kupującego o możliwych rozwiązaniach - każde zgłoszenie rozpatrywane jest indywidualnie. Sprzedający zobowiązuje się również ponieść wszelkie związane z tym koszty transportu. 

8. W momencie wystąpienia usterki w produkcie objętym okresem gwarancyjnym należy niezwłocznie powiadomić Sprzedającego mailowo lub telefonicznie.

9. Okres rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego wynosi do 14 dni.

 

Gwarancja na produkty:

 

1. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane w sklepie internetowym lazienkidlaciebie.pl są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera.

2. Każdemu Kupującemu (konsumentowi) przysługuje prawo do skorzystania z dwóch form gwarancji odnoszących się do nabytego towaru.

a) Gwarancja udzielana bezpośrednio przez naszą firmę FHU AQUAPLUS z siedzibą w Toruniu przy ulicy Kwitnącej Jabłoni 4 w ramach "niezgodności towaru z umową", gdzie szczegółowe zapisy zostały zawarte w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 141 poz. 1176 z późn. zm.). Okres gwarancji wynosi w tym przypadku 2 lata. Kupujący traci uprawnienia określone w art.8 ww. ustawy, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie.
b) Gwarancja wynikająca z zapisów karty gwarancyjnej, gdzie stroną określającą warunki gwarancji jest podmiot (producent, importer) wprowadzający produkt na dany rynek. Okres gwarancji jest zróżnicowany, ale nie powinien być krótszy niż 2 lata.

3. Okres gwarancji zaczyna swój bieg w momencie wystawienia rachunku przez Sprzedającego.

4. Rachunek dołączany do zakupionego towaru jest niezbędnym dokumentem wymaganym podczas korzystania z przysługującej gwarancji (bez względu na jej formę).

5. W przypadku gdy Kupującym jest firma obowiązują prawa rękojmi z okresem gwarancji 1 roku.

 

 

Rekomendacje dostarcza Ceneo.pl
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl